Afgelopen vrijdag 23 juli tijdens de (vanwege corona uitgestelde) jaarvergadering is Tinus Hermans benoemd tot lid van verdienste. Ook kreeg Roos Hendrix haar A diploma uitgereikt, en Loek Tholen en Raelyn Vousten kregen hun B-diploma uitgereikt.

Uitnodiging Jaarvergadering Fanfare St. Nicolaas 2021   Datum:                        23-7-2021 Aanvang:                    20:30 uur Locatie:                       Het Brouwershuis   Agenda:   Opening door voorzitter Mededelingen en ingekomen stukken Notulen jaarvergadering 2020 Jaarverslag 2020 Financieel jaarverslag 2020 Verslag controle kascommissie (waarna af- en aantreden van oud en nieuw lid …

Op 7 februari jl. is overleden onze zeer gewaardeerde ere-voorzitter   Hay van Megen    Hay was lid vanaf 1954 en dat zou hij blijven tot aan zijn laatste dag. Begonnen als muzikant en in 1979 bestuurslid geworden. In 1988 is hij voorzitter geworden en …

KERSTBOMEN VAN DE FANFARE Ook dit jaar verkoopt Fanfare St. Nicolaas weer kerstbomen! De verkoop vindt plaats bij de familie Vousten op Hoogstraat 20.   Vanaf zaterdagmiddag 28 november is het mogelijk om dagelijks tot 19.00 uur een mooie kerstboom uit te zoeken!   Er zijn …

GESLAAGD

24 november, 2020 // 0 Comments

Afgelopen weekend is Roos Hendrix geslaagd voor haar A examen. Realyn Vousten en Loek Tholen zijn voor hun praktijk B examen geslaagd (theorie moeten zij nog doen, dit is door corona uitgesteld) GEFELICITEERD allemaal!

Leon, Hanneke en Lotte, Van harte gefeliciteerd met de geboorte van jullie dochter en zusje Floor     Wij wensen jullie heel veel geluk en gezondheid toe met z’n vieren.   Dirigent, bestuur, (ere)leden Fanfare St Nicolaas.

Zaterdag 19 september, de zon scheen, het was prachtig weer en tijd voor onze jaarlijkse donateursrondgang. Alleen was het dit jaar net iets anders dan voorgaande jaren, want we hebben nog steeds te maken met het corona virus. Wij zijn misschien wel klaar met corona, …

  Wij doen ook dit jaar weer mee met de Rabo Clubsupport! Vanaf morgen 5 oktober kunt U, mits U lid bent van de  Rabobank, weer Uw stem uitbrengen op onze vereniging. Wij kunnen Uw stem(men) goed gebruiken dus stem op ons in de Rabo …

1 2 3 26