Jaarvergadering 28 april

Jaarvergadering 28 april

Uitnodiging Jaarvergadering Fanfare St. Nicolaas 2017

 

Datum: 28 april 2017

Aanvang: 20:00 uur

Locatie: Maaspaviljoen

 

Agenda:

 

  1. Opening door voorzitter
  2. Mededelingen en ingekomen stukken
  3. Notulen jaarvergadering 2016
  4. Jaarverslag 2016
  5. Financieel jaarverslag 2016
  6. Verslag controle kascommissie (waarna af- en aantreden van oud en nieuw lid kascommissie)
  7. Vaststellen contributie 2017
  8. Bestuursverkiezing

 

Aftredend en niet herkiesbaar: Hans Pijpers

Het bestuur stelt Puck Hermans kandidaat als Bestuurslid/Secretaris.

 

  1. Rondvraag
  2. Sluiting

 

Leave a comment

Your email address will not be published.

**