Jubilarissen krijgen speldje en oorkonde

Jubilarissen krijgen speldje en oorkonde

Afgelopen september zijn de jubilarissen Jan Vousten 70 jaar en Hay Coenders 50 jaar tijdens de rondgang gehuldigd. De speldjes en oorkondes waren er toen helaas niet. Afgelopen zaterdag kregen ze deze alsnog opgespeld en uitgereikt

!foto-speldje-jubilarissen

Leave a comment

Your email address will not be published.

**