Agenda jaarvergadering 26 april 2019

Agenda jaarvergadering 26 april 2019

Uitnodiging Jaarvergadering Fanfare St. Nicolaas 2019

 

Datum:                        26 april  2019

Aanvang:                    20:00 uur

Locatie:                       Het Brouwershuis, de Binnenplaats

 

Agenda:

 

  1. Opening door voorzitter
  2. Mededelingen en ingekomen stukken
  3. Notulen jaarvergadering 2018
  4. Jaarverslag 2018
  5. Financieel jaarverslag 2018
  6. Verslag controle kascommissie (waarna af- en aantreden van oud en nieuw lid kascommissie)
  7. Vaststellen contributie 2019
  8. Bestuursverkiezing Aftredend en herkiesbaar:

-  Puck Hermans

-  Silvia Hendrix

 

 

  1. Rondvraag
  2. Sluiting

Leave a comment

Your email address will not be published.

**