Let op jaarvergadering begint om 20.30 uur (ipv 20.00 uur)

Let op jaarvergadering begint om 20.30 uur (ipv 20.00 uur)

Uitnodiging Jaarvergadering Fanfare St. Nicolaas 2021

 

Datum:                        23-7-2021

Aanvang:                    20:30 uur

Locatie:                       Het Brouwershuis

 

Agenda:

 

  1. Opening door voorzitter
  2. Mededelingen en ingekomen stukken
  3. Notulen jaarvergadering 2020
  4. Jaarverslag 2020
  5. Financieel jaarverslag 2020
  6. Verslag controle kascommissie (waarna af- en aantreden van oud en nieuw lid kascommissie)
  7. Vaststellen contributie 2021
  8. Bestuursverkiezing

 

Aftredend en herkiesbaar 2020:  – John Cornelissen
- Hans Heldens

Aftredend en herkiesbaar 2021:  – Koos van Megen

  1. Rondvraag
  2. Sluiting

Leave a comment

Your email address will not be published.

**