15 april jaarvergadering

15 april jaarvergadering

Uitnodiging Jaarvergadering Fanfare St. Nicolaas 2022

 

Datum:                        15-4-2022

Aanvang:                    20:00 uur

Locatie:                       Het Brouwershuis

 

Agenda:

 

  1. Opening door voorzitter
  2. Mededelingen en ingekomen stukken
  3. Notulen jaarvergadering 2021
  4. Jaarverslag 2021
  5. Financieel jaarverslag 2021
  6. Verslag controle kascommissie (waarna af- en aantreden van oud en nieuw lid kascommissie)
  7. Vaststellen contributie 2022
  8. Bestuursverkiezing

 

Aftredend en herkiesbaar 2022:  – Hylke Jeucken

  1. Rondvraag

Sluiting

Leave a comment

Your email address will not be published.

**