Vrienden van de Fanfare

In het voorjaar van 1998 vonden Jan Vousten, Jan Palmen, Huub Voesten en Huub Jeucken zich in een gesprek met als onderwerp het 50 jarig bestaan van Fanfare Sint Nicolaas. Ze waren het met elkaar eens dat een cadeau voor een financiële ondersteuning voor de fanfare zeker op z’n plaats zou zijn. Het was bekend dat in Oirlo een vereniging was die zich de ‘”Vrienden van de Fanfare” noemde, met als doel ondersteuning van de fanfare. Besloten werd om daar inlichtingen te vragen. Met veel goede tips en de overtuiging dat dit ook in Broekhuizen goed zou kunnen uit pakken gingen ze aan de slag.

Op 10 april werd er bij alle inwoners een brief  bezorgd met het idee voor de te oprichten vereniging. Inwoners die interesse hadden konden zich melden bij een van de initiatief nemers. Er waren ± 30 reacties, dit was een mooi begin. Deze personen werden uitgenodigd voor een oprichtingsvergadering op 28 mei 1998. Op deze vergadering waren aanwezig 19 personen, met vermelding van 3 personen van afwezigheid. Op het einde van de avond was de vereniging “Vrienden van de Fanfare” een feit. De doelstelling van de vereniging is materiële en financiële ondersteuning van Fanfare Sint Nicolaas. De leden betalen hiervoor aan het lidmaatschap € 50,00 per jaar. Het bestuur bestaat uit  Huub Jeucken (Voorzitter), Henny Cuijpers-Daniëls (Secretaresse/penningmeester) en Margriet Houwen (Bestuurslid).

Men gaat voorvarend aan de slag. En het eerste resultaat mocht er dan ook zijn. Op 12 september 1998 bij de receptie, ter gelegenheid van het 50 jarig jubileum van Fanfare Sint Nicolaas presenteerde we ons als vereniging. En werd het eerste cadeau een Es-Cornet aan de fanfare aangeboden. Het leden aantal groeide gestaag verder. En in deze jaren werden er muziekstukken, muziekinstrumenten, uniformen, voor alle muzikanten een tas en verschillende waarde cheques overhandigd. Maar een echt hoogte punt in de jaren van ons bestaan was  toch het vaandelconcert in 2001. Een grote loods van ons lid Hay Aerts werd door de leden van de fanfare omgetoverd tot een schitterende concertzaal. In een bomvolle zaal werd een magnifiek concert met muziek en zang ten gehore gebracht. Op deze avond werd een prachtig nieuw vaandel aan de fanfare overhandigd. Dit was echt een gebeurtenis waar nog lang  over nagepraat werd en waarin een klein dorp liet zien dat het héél groot kan zijn.

Er volgde nog verschillende concerten  waarop we de fanfare konden verrassen met muziekinstrumenten, muziekstukken en geregeld een mooie waardecheque. Het leden aantal schommelt de laatste jaren tussen de 90 en de 100  een ongekend aantal waar we ontzettend trots op zijn.

We bestaan nu 15 jaar en Fanfare St.Nicolaas 65 jaar. En voor een aantal jaren groeide het plan dat het toch wel eens tijd werd om de fanfare in nieuwe uniformen te steken. De oude waren na ruim 30 jaar toch echt wel aan vernieuwing toe. De streefdatum werd het 65 jarig bestaan van Fanfare St.Nicolaas. En weer  gaan de handen uit de mouwen  met als resultaat dat we nu aan de vooravond staan van het UNIFORMENCONCERT. De presentatie van de nieuwe uniformen wordt wederom omringd met een spetterende show van muziek,zang en dans. Samen is het ons wéér gelukt !!!!!!!!!

Samen met onze leden (inwoners en sympathisanten) en Fanfare Sint Nicolaas  kunnen we er voor zorgen dat we in ons dorp kunnen blijven genieten van mooie muziek. En we zijn het allemaal met elkaar eens…….

BROEKHUIZEN IS EEN DORP DAT LEEFT, EEN DORP WAAR MUZIEK IN ZIT.

 

Interesse, vragen of inlichtingen mail of bel ons:

vriendenvandefanfare@fanfarestnicolaas.nl

       Huub Jeucken                        Henny Cuijpers                      Margriet Houwen

Tel.077-4631936                     Tel.077-4634223                     Tel.077-4633478