Uniformen Historie

Bij de oprichting van de fanfare in 1948 hadden ze nog geen uniformen. Het begon allemaal op 15 september 1963 toen de fanfare op het concours in Neer promoveerde naar de 1e afdeling.

historie_04

Direct na het telefoontje met de uitslag werd er in Broekhuizen een comité voor een inzamelingsactie opgericht. 13 leden gingen dezelfde dag nog langs deuren om geld op te halen. Zo konden ze de fanfare bij thuiskomst uit Neer al een mooi bedrag aanbieden. Uiteindelijk hebben 6 personen diverse acties georganiseerd om geld bij elkaar te verzamelen. Na 1,5 jaar heeft de bevolking, met hulp van subsidies van het Anjerfonds en de gemeente, het benodigde bedrag bij elkaar verzameld. Er werden groene uniformen met gouden biezen, een grijze das en een pet gekocht.


In 1975 zijn de uniformen inmiddels in zo’n slechte staat dat in december van dat jaar een nieuw comité genaamd U.C. wordt opgericht. Tijdens de jaarlijkse rondgang werd officieel een start gemaakt van een van de vele acties om geld in te zamelen voor de nieuwe uniformen. Een daarvan was de “gulden per week per gezin actie”. Deze actie was erg succesvol. Het bestuur betaalde hun eigen uniformen. Ook dit keer heeft het Anjerfonds en de gemeente meegeholpen. Maar ook het bedrijfsleven en de plaatselijke verenigingen hebben een steentje bijgedragen. Er stonden spaarpotten in de plaatselijke horeca en er werden zilverzegels gespaard. Na 1,5 jaar sparen kon men overgaan tot de overdracht van de nieuwe uniformen. In 1977 was het zover! Samen met gastfanfares St. Anthonis uit Lomm en de drumband van fanfare St. Nicolaas werd er een rondgang door Broekhuizen gemaakt. Tijdens het optreden van de fanfare uit Lomm werden de oude pakken geruild voor de nieuwe pakken. De nieuwe uniformen werden in het Brouwershuis onder grote belangstelling van de bevolking uit Broekhuizen getoond. Het nieuwe uniform was; marina blauw, zwarte strik, en een zwarte pet. Het bestuur had een zilveren bies op de mouw.

In 2012 zijn deze uniformen, na 35 jaar, aan vervanging toe maar wie zal dat betalen? Er wordt wederom een uniformencomité in het leven geroepen. Dit comité bestaat uit 4 leden van de fanfare en 3 leden van de Vrienden van de fanfare. Dankzij de Vrienden van de fanfare, het Prins Bernard Cultuur Fonds, de provincie, het VSB Fonds en diverse lokale sponsors is het weer gelukt! Tijdens het groots uniformenconcert op 26 oktober zal de fanfare haar nieuwe uniformen presenteren.

 
Geschreven door Marian Keltjens-Hermkens