Historie

1948
Enkele inwoners van Broekhuizen vatten het plan op een fanfare op te richten. Er wordt een comité van actie gevormd en op 21 september vindt in café Coenders de oprich­tingsvergadering plaats. Het 1ste bestuur bestond uit de heren J. Pijpers, S. van Megen, Jacq Janssen, Jacq Willemse, Chr. van Soest, H. Vousten en H. Aerts. Sjang Pijpers wordt gekozen tot voorzitter. “Meister” Coenders brengt de 27 leden de eerste notenkennis bij. Pie Hermkens, solotrombonist bij fanfare Broekhuizenvorst en Ooyen, is de eerste dirigent. Per repetitie ontvangt hij een vergoeding van twee gulden. De eerste repetities vinden plaats in een boomgaard even buiten het dorp.

1949
De fanfare krijgt de naam St. Nicolaas, een verwijzing naar de patroonheilige van de parochie. Bij gelegenheid van het huwelijk van A. Hüpen brengt het korps op 26 april de eerste openbare serenade.

historie_01
1949 Drie stokter muzikanten

1950
In de bossen bij de kasteelruïne wordt een zogenaamd oprichtingsfestival georgani­seerd waaraan zeventien blaasmuziekkorpsen deelnemen. Het batig saldo bedraagt twaalfhonderd gulden. Het bestuur stelt Tinus Stevens uit Well tot nieuwe dirigent aan. Hij komt steevast per fiets naar Broekhuizen. Zijn honorarium bedraagt vier gulden per repetitie.

historie_02
1950 groep stokter muzikanten

1955
De fanfare treedt voor het eerst op met (groene) petten. Er wordt een boerenblaaskapel opgericht

historie_03
1957 karnaval

1960
St. Nicolaas krijgt een nieuw vaandel. Tot die tijd gebruikte de fanfare het uit 1871 daterende vaandel van de reeds lang geleden ter ziele gegane zangvereniging St. Cecilia.

1961
De eerste drie meisjes treden toe tot de fanfare. Dirigent Tinus Stevens stapt op na een anonieme brief waarin zijn positie ter discussie wordt gesteld. Dit leidt tot hevig tumult binnen de vereniging. Vier bestuursleden en twaalf leden bedanken zich. Uiteindelijk benoemt het bestuur Jos Rijken, enkele jaren eerder koster geworden in Broekhuizen, tot opvolger van Tinus Stevens.

1962
Op 13 september gaat de fanfare voor het eerst in haar bestaan op concours. In Grathem worden 303 punten behaald en dat betekent promotie naar de tweede afdeling. Jos Rijken weet het korps in de 35 jaar dat hij dirigent is, van de derde naar de superieure afdeling te voeren.

historie_04
1962 groepsfoto concours Grathem

1965
De eerste (groene) uniformen worden aangeschaft. Op Koninginnedag neemt de fanfare deel aan het defilé voor paleis Soestdijk. Het door pastoor Van Enkevort opgerichte Brouwershuis wordt officieel ge-opend. Na jarenlang rondzeulen met de repetitieplaats, was nu een vaste stek gevonden.

1966
Op het Limburgs kampioenschap in Echt wint fanfare St. Wiro uit Reutje met minimaal verschil de wimpel. In Broekhuizen ontdekt men echter dat dit is gebeurd met een niet-gerechtigde muzikant. Fanfare St. Nicolaas krijgt alsnog de wimpel.

1967
Oprichting van blaaskapel De Maaskreye. Wiel Derichs wordt beschermheer van de fanfare. In augustus vindt de eerste concertreis plaats naar Duitsland. In de jaren daarna zullen nog vele concertreizen worden ondernomen. Met name met het nabij Bremen gelegen Ellenstedt, waar we in 1970 voor het eerst naar toe gaan, ontstaan hechte banden.

1969
De jeugdfanfare geeft haar eerste concert.

1971
Na herhaaldelijk aandringen van jeugdige leden wordt een drumstel aangeschaft.

1973
In het Belgische Welle luistert de fanfare een mis op en geeft ze een concert. In Welle vonden aan het eind van de Tweede Wereldoorlog veel Broekhuizense evacués een onderdak.

1975
De fanfare trekt voor het eerst mee in de carnavalsoptocht van het Duitse Tönisvorst.
De vaste repetitie-avond (de zaterdagavond) wordt, in goed overleg met de KPJ, verplaatst naar de vrijdagavond. Deze mogelijkheid onstond, omdat dirigent Jos Rijken stopte bij Fanfare Broekhuizenvorst en Ooijen.

1976
De eerste asperge-feesten worden ge-organiseerd.

1977
De groene, in 1965 aangeschafte uniformen worden vervangen door de huidige blauwe uniformen.

1978
De blaaskapel wordt opgericht.

historie_05
1980 concours Mheer

1981
In Haarlem wordt fanfare St. Nicolaas landskampioen in de afdeling uitmuntendheid.

1984
Presentatie van de langspeelplaat 500 Jaar Broekhuizen. De sacramentsprocessie wordt in ere hersteld. De fanfare trekt mee.

historie_06
1984 Groepsfoto

1990
Het verbouwde Brouwershuis wordt her-opend. Tijdens de verbouwing wordt repetitie gehouden in de kas van Hay Cornelissen.

1992
Opnieuw wordt een bezoek gebracht aan Welle, ditmaal samen met de harmonie van Lottum. Na een tweede prijs op het bondsconcours in Sittard degradeert fanfare St. Nicolaas naar de ere-afdeling.

historie_07
1992 Welle in Broekhuizen en Lottum

1994
Eerste Maas-muziekfestival, georganiseerd door de fanfare, in de tuin van het Brouwershuis. De voetbalclub had jaren samen met de fanfare de asperge-feesten ge-organiseerd, maar gaf aan dit niet meer te willen doen.

1996
Jos Rijken neemt na 35 jaar afscheid als dirigent. Jan Bartels uit Meerlo is zijn opvolger.

1997
Fanfare St. Nicolaas organiseert het wereldrecord trombone blazen. Uit heel Nederland komen 289 trombonisten naar Broekhuizen. Onder leiding van Jan Bartels spelen zij – aan de Maas – acht minuten en 27 seconden. ’s Ochtends was in de kerk gerepeteerd.

historie_08
1997-6-8 trombonerecord

1998
Het vijftigjarig bestaansfeest wordt onder meer gevierd met een galaconcert. In dit jubileumjaar wordt ook de “Vrienden van de Fanfare” opgericht.

1999
Gert-Jan Rongen uit Cuyk wordt benoemd tot nieuwe dirigent.

historie_09
1999 Jan Bartels met Gert-Jan

2001
De fanfare krijgt een nieuw vaandel aangeboden door de Vrienden van de Fanfare tijdens een prachtig Vaandelconcert in de concertzaal bij Hay Aerts.

2003
Een brand in het brouwershuis verwoest ons repetitielokaal. We hebben maanden gerepeteerd bij de Fam. Cuijpers in de loods op de Genenberg.

2004
Het in 1997 behaalde wereldrecord trombone-blazen was verbroken. Vandaar dat er dit jaar een poging werd ondernomen het wereldrecord trombone-blazen weer naar Broekhuizen te halen. Hoewel dit niet lukte, was het toch een prachtig evenement.

2007
Voor het eerst sinds 15 jaar gaat de fanfare weer op concours. In de 3de divisie halen we, met allemaal eigen muzikanten, een mooie eerste prijs met 82,42 punten.

historie_10
2007 concours Venlo

2009
De fanfare verzorgt de muzikale omlijsting tijdens het officieel in het licht zetten van de kerk.

2010
De eerste voorspeelavond, waar leden van de fanfare in kleine groepjes voordrachtjes ten gehore brengen voor alle geïnteresseerden, is een succes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigent Gert-Jan Rongen neemt na 10 jaar dirigent te zijn geweest afscheid van onze fanfare. Chris Cuppen volgt hem op.

Tevens brengen we een bezoek aan Ellenstedt om samen met hun het 60-jarig bestaan van de Schutzeverein te vieren en dit tevens muzikaal te ondersteunen.

2011
Carnavalsconcert in samenwerking met CV De Krey, tevens  opening van het carnavalsseizoen en daarmee de start van het 5 x 11 jubileumjaar van de carnavalsvereniging.

2012
Deelname aan het Peeltoernooi te Meijel. Het optreden werd beoordeeld met het predicaat “goed“.

 

De fanfare verzorgt een optreden op de Floriade, die dit jaar georganiseerd is in Venlo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013
Na 36 jaar worden de oude uniformen vervangen door nieuwe uniformen. Dit mede met inzet van de Vrienden van de Fanfare. De presentatie vindt plaats tijdens een uniformenconcert weekend, vergezeld door een delegatie uit Ellenstedt.

2014
Ter ere aan de 70 jaar bevrijding, verzorgt de fanfare samen met Fanfare Broekhuizenvorst & Ooyen het Bevrijdingsconcert in BMV te Broekhuizenvorst. Tijdens dit concert krijgt Penningmeester Jos Vousten een koninklijke onderscheiding van Burgemeester Kees van Rooy ter ere van al zijn verdiensten voor diverse verenigingen in Broekhuizen en Broekhuizenvorst.

2015
De Fanfare brengt een bezoek aan Ellenstedt om samen met hun het 65-jarig bestaan van de Schutzeverein te vieren en dit tevens muzikaal te ondersteunen.

Tevens openen we het vernieuwde Gemeenschapsgebouw ’t Brouwershuys.

2016
Dirigent Chris Cuppen neemt na 6 jaar afscheid van onze fanfare. Hiermee neemt hij ook het besluit om als dirigent met pensioen te gaan. Dit laat Fanfare St Nicolaas niet ongeacht voorbij gaan: een feestweekend wordt georganiseerd met op zaterdag het Farewel Concert waarbij diverse artiesten aan deelnemen.

2017
Na 10 jaar niet op concours te zijn geweest, gaat de fanfare in 2017 weer op concours. Na een goede voorbereiding wordt er een prachtige uitvoering neergezet op 22 okterber 2017 in de Oranjerie te Roermond. Hiermee halen we in de 4de divisie met 90,00 punten een hele mooie eerste prijs met verplichte Promotie en Lof der Jury.
concours-2017

2018
Dit jaar staat geheel in het kader van het 70 Jaar Jubileum Fanfare St Nicolaas. Ook viert de Vrienden van de Fanfare ditzelfde jaar haar 25 jarige bestaan. Om dit goed te vieren worden er verschillende activiteiten door het jaar heen georganiseerd:
Tijdens het Maestro vaan Brokeze concert op 14 april presenteerden 6 Maestro’s (Mischa Tissen, Stef van Loo, Nicole Flos, Geert Joosten, Rachelle Schirmann en Lennart Huijs) zich samen met Fanfare St Nicolaas voor het grote publiek. Een Vak-Jury (Martijn Vervoort, Nard Reijnders en Geert Jacobs) beoordeelden de Maestro’s op hun kunnen. Ook het publiek kreeg de mogelijkheid om te stemmen op hun favoriet. Uiteindelijk won Lennart Huijs de titel “Maestro vaan Brokeze” en kreeg Rachelle Schirmann de Publieksprijs!

Op vrijdagavond 6 juli werd de eerst helft van het jubileum jaar van Fanfare St Nicolaas afgesloten met een concert op eigen bodem in de tuin van het Brouwershuis. Dit concert werd samen gehouden met het jeugdorkest BMBM.

Op vrijdagavond 21 september werd er een Reunie gehouden waarbij leden en oud-leden van Fanfare St Nicolaas samen terugkeken naar de “70 Jaar” Fanfare St Nicolaas. Hierbij werden er verschillende anekdotes opgehaald en was het hele foto- en film-archief digitaal te bezichtigen.

Het Jubileumjaar werd afgesloten met het Jubileumweekend op 24 en 25 November. Hiervoor kwam ook speciaal onze duitse Vrienden van het Blasorchester Ellenstedt en Schutzenverein uit Ellenstedt bij ons op bezoek. Het Jubileum weekend bestond uit het Top2000 Concert op zaterdagavond gevolgd door het Fruhshoppen op zondagmiddag.