UITNODIGING CONCERT   Na een hele lange tijd geeft Fanfare St Nicolaas weer een concert! Wanneer: Zaterdag 30 oktober 2021 Waar: MFC De Zwingel te Melderslo Hoe laat: aanvang 20.00 uur I.v.m. de huidige geldende Corona-maatregelen is voor dit concert een Corona-Toegangsbewijs verplicht. Daarnaast willen …

Ook dit jaar doen wij weer mee aan Rabo Clubsupport, een mooie actie van de Rabobank.   Van 4 oktober t/m 25 oktober mogen leden van de Rabobank weer hun stem uitbrengen. Steun Fanfare St Nicolaas! Elke stem is geld waard, kunnen wij op jou …

    Na een weer een mooie donateursrondgang hebben we onze jubilarissen Marc Palmen 40 jaar lid  en Leon Jeucken 25 jaar lid in het zonnetje gezet. Ook hebben we stilgestaan bij de overdracht van vaandeldrager Jos van Megen na onze nieuwe vaandeldrager Geert Joosten.  …

Afgelopen vrijdag 23 juli tijdens de (vanwege corona uitgestelde) jaarvergadering is Tinus Hermans benoemd tot lid van verdienste. Ook kreeg Roos Hendrix haar A diploma uitgereikt, en Loek Tholen en Raelyn Vousten kregen hun B-diploma uitgereikt.

Uitnodiging Jaarvergadering Fanfare St. Nicolaas 2021   Datum:                        23-7-2021 Aanvang:                    20:30 uur Locatie:                       Het Brouwershuis   Agenda:   Opening door voorzitter Mededelingen en ingekomen stukken Notulen jaarvergadering 2020 Jaarverslag 2020 Financieel jaarverslag 2020 Verslag controle kascommissie (waarna af- en aantreden van oud en nieuw lid …

Op 7 februari jl. is overleden onze zeer gewaardeerde ere-voorzitter   Hay van Megen    Hay was lid vanaf 1954 en dat zou hij blijven tot aan zijn laatste dag. Begonnen als muzikant en in 1979 bestuurslid geworden. In 1988 is hij voorzitter geworden en …

1 2 3 26