Articles by admin

  Op de algemene ledenvergadering van vrijdag 30 november 2012 is Marlon Bovee benoemd tot bestuurslid van Fanfare St. Nicolaas. We feliciteren Marlon met haar benoeming en wensen haar veel succes en plezier toe! Bestuur Fanfare St. Nicolaas

  KERSTBOMEN VAN DE FANFARE Ook dit jaar verkoopt Fanfare St. Nicolaas weer kerstbomen! De verkoop vind dit jaar plaats bij de familie Vousten op Hoogstraat 20! Vanaf zaterdagmiddag 8 december is het mogelijk om dagelijks tot 19.00 uur een mooie kerstboom uit te zoeken! …

  Uitnodiging Ledenvergadering Fanfare St. Nicolaas Vrijdag 30 november 2012 om 21.30 uur in de koepelzaal Opening door voorzitter Bestuursverkiezing Het bestuur stelt Marlon Bovee beschikbaar als bestuurslid. Sluiting Bestuur Fanfare St. Nicolaas

1 61 62 63 64 65