De Opleiding

Reglement

voor leerlingen van

de Stichting Hafabra

Broekhuizen

en

Broekhuizenvorst

KLIK HIER VOOR DE FLYER HAFABRA (PDF)

 

Beste ouders en leerlingen,

Met het navolgende reglement brengen wij u op de hoogte van de gang van zaken binnen de Stichting Hafabra Broekhuizen en Broekhuizenvorst.

In deze handleiding wordt ook de opbouw van de opleiding besproken, zodat u meteen kunt zien waar de leerling mee bezig is en waar hij/zij naar toe kan werken.

Een en ander is onder voorbehoud van wijzigingen, die mogelijkerwijs landelijk opgelegd worden of die intern noodzakelijk/wenselijk zijn.

Voor vragen en/of opmerkingen houden wij ons altijd aanbevolen.

Het bestuur.

 

Inhoud                                                                               

1. Doel                                                                                        

1a. VIO                                                                                   

2. Opleiding  

2.1   Opleiding voor een blaasinstrument                       

2.2   Opleiding voor het slagwerk                                   

3. Jeugdfanfare                                                                  

4. Solistenconcours                                                            

5. Kosten                                                                             

6. Docenten                                                                        

7. Contactpersonen                                                          

8.   Instrumenten en onderhoud                                    

 

1      Doel

Het doel van de opleiding is de leerlingen een zodanige theoretische en praktische muziekopleiding te geven dat zij deel uit gaan maken van Fanfare St. Nicolaas te Broekhuizen of van Fanfare Broekhuizenvorst & Ooijen.

De opleiding is opgebouwd volgens het raamleerplan van het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LCKA) en wordt gegeven door volledig gediplomeerde docenten.

Vanaf de start van de opleiding is de leerling lid van de desbetreffende vereniging.

 

1a    VIO

Momenteel kunnen de kinderen vanaf groep 4 zich opgeven voor het Voorbereidend Instrumentaal Onderwijs. Dit is blokfluitles, waarbij een aantal factoren van de fanfare en muziek in het algemeen, nader belicht worden. Hierna kan gekozen worden voor de echte muziekopleiding van Hafabra.

 

2      Opleiding

Vanaf groep 5, aansluitend aan de blokfluitlessen, kunnen kinderen zich opgeven voor de muziekopleiding. Er wordt dan een keuze gemaakt tussen de muziekopleiding op een blaasinstrument of slagwerk. Afhankelijk van de behoeftes van de fanfare krijgt de leerling een muziekinstrument, meestal is dit een bugel of trompet.

De lessen lopen gelijk met het schooljaar. Het theorie- examen is eens in de twee jaar, meestal gevolgd door het praktijk-examen op het einde van het schooljaar.  

De hierna genoemde fases kunnen, afhankelijk van de vorderingen van de leerling, na overleg tussen leraar, ouders en bestuur aangepast worden.

 

2.1     Muziekopleiding voor een blaasinstrument.

1e FaseDe leerling krijgt, als hij met de opleiding begint, meteen een instrument. De muzieklessen worden individueel  gegeven. De lesduur bedraagt ongeveer 25 minuten per keer. In het laatste jaar worden er naast de praktijklessen ook nog theorielessen gegeven. De theorieopleiding wordt gegeven door de gezamenlijke muziekverenigingen van Horst aan de Maas en bestaat uit ongeveer 6 lessen en wordt afgesloten met een theorie-examen. Deze fase duurt 3 jaar en wordt afgerond met het  praktijk-examen en het A-diploma.

Na 2 jaar opleiding met het muziekinstrument gaat de leerling deelnemen in jeugdorkest BMBM. Na 1 jaar jeugdorkest komt hij/zij, na overleg met de fanfare bij het “Grote orkest”.

2e Fase:  De tweede fase leidt op voor het B-diploma. Het muzikale niveau wordt uitgebreid. De lessen duren weer 25 minuten. Ook in deze fase is er in het tweede jaar weer een theoretisch gedeelte  van ongeveer 6 lessen, gevolgd door het theorie-examen, waarna op het einde van het schooljaar de afronding door het praktijk-examen komt. Van de leden van de fanfare wordt verwacht dat zij minimaal over het B-diploma beschikken.

3e Fase:  De derde fase leidt op voor het C-diploma. Het zijn nu lessen van  30 minuten. Ook in deze fase is er weer een theoretisch gedeelte van ongeveer 6 lessen, gevolgd door het theorie-examen en als afsluiting volgt na 2 jaar les het praktijk-examen.

4e Fase:  De vierde fase leidt op voor het D-diploma. De lessen duren ook weer 30 minuten. In deze fase is weer een theoretisch gedeelte van ongeveer 6 lessen, gevolgd door een theorie-examen.  Na 2 jaar les komt de algehele afronding, het praktijkexamen, wat het D-diploma oplevert. In overleg met de docent en de vereniging kan de leerling kiezen voor een openbaar D-examen.

 

2.2       Muziekopleiding voor het slagwerk

De muziekopleiding voor slagwerk is gericht op de verenigingen.

1e FaseDe leerling begint met de opleiding voor kleine trom. Ook het noten lezen komt hier aan bod. Tijdens deze fase worden in de les ook andere instrumenten gebruikt, zoals: bongo’s, tamboerijn etc. Deze fase duurt 2 tot 3 jaar en wordt afgesloten met het A-examen. In het laatste jaar worden er naast de praktische lessen ook nog theorielessen gegeven. Dit zijn 6 lessen, gevolgd door een theorie-examen en op het einde van het schooljaar afgerond met een praktijk-examen.

Na 2 jaar opleiding met een instrument gaat de leerling deelnemen in jeugdorkest BMBM.

2e FaseIn deze fase wordt het niveau van de kleine trom uitgebreid en komen weer andere instrumenten aan bod, zoals het klokkenspel, de xylofoon en eventueel het drumstel. Deze fase duurt 2 jaar en wordt afgesloten met het B-examen. Van de leden van de fanfare wordt verwacht dat zij minimaal over het B-diploma beschikken.

3e FaseNaast de eerder genoemde instrumenten wordt nu nog de pauken gespeeld in de les. De kleine trom blijft echter de hoofdzaak. Deze fase duurt 2 jaar en wordt afgesloten met het C-examen.

4e FaseDit is de afronding van de opleiding. Alle instrumenten kunnen op een goed niveau bespeeld worden. De kleine trom is echter nog steeds het hoofdinstrument. Deze fase duurt 2 jaar en wordt afgesloten met het D-examen.

Is het noodzakelijk dat iemand eerder met bijvoorbeeld de pauken begint, dan kan dat natuurlijk ook. De leerling doorloopt dan dezelfde fases, echter de pauken zijn dan het hoofdinstrument. Ditzelfde kan ook  met als hoofdinstrument de xylofoon.

 

3      Jeugdorkest

Na ongeveer 2 jaar muziekles gehad te hebben gaan de leerlingen bij het jeugdorkest. Dit start meestal in oktober.

Het jeugdorkest is een aparte vereniging. Er wordt muziek gemaakt door leerlingen uit een viertal dorpen:  Broekhuizen, Maashees, Broekhuizenvorst en Melderslo.

De leeftijd van de kinderen varieert van ongeveer 11 tot 20 jaar met als versterking een aantal oudere leden voor de ‘zwaardere’ instrumenten en voor het geven van leiding en het houden van toezicht.

Er is 1 keer per week repetitie en wel op zaterdag van 18.00 tot 19.30 uur. De locatie waar de repetitie gegeven wordt wisselt van week tot week tussen de dorpen die deel uitmaken van het jeugdorkest.

Het deelnemen aan de Jeugdfanfare is een onlosmakelijk onderdeel van de opleiding waar de leerlingen oefenen in het samenspel op een iets lager niveau dan dat van het Fanfare-orkest.

We streven ernaar om in elk van de vier dorpen een of zelfs meer concerten te geven en wanneer dit te regelen is wordt er zelfs op concours gegaan, waarbij de groep door een jury wordt beoordeeld.

Jaarlijks wordt een concertreis naar Luxemburg gemaakt, waar de leden steeds met verlangen naar uitzien.  Dit is dan tevens de afronding van het seizoen.

Deze reis is meestal in het begin van de zomervakantie.

 

4      Solistenconcours

Jaarlijks wordt er in het voorjaar een solistenconcours georganiseerd door en voor muziekverenigingen van onze gemeente.

Nagenoeg alle verenigingen uit onze gemeente doen hier aan mee.

We verwachten van onze leerlingen dat ze deelnemen aan dit solistenconcours. 

Er wordt gespeeld in diverse afdelingen. De solisten worden door een deskundige jury beoordeeld op o.a. muzikale uitvoering, dynamiek, techniek, ritmiek en zuiverheid.

Deelname aan dit solistenconcours is een leerzaam onderdeel van de opleiding.

 

5      Kosten

De muzieklessen worden meestal individueel gegeven. Het muziekinstrument en de lessenaar worden door de fanfare aan de leerling ter beschikking gesteld. Het lesmateriaal is ook in de prijs inbegrepen.

U kunt zich dan ook voorstellen dat de kosten voor de muziekopleiding erg hoog zijn.

De opleiding wordt door de Gemeente gesubsidieerd, daarnaast draagt de fanfare een gedeelte van de kosten.

Van de ouders wordt een eigen bijdrage van 200,– per jaar gevraagd. Dit is bijna 30% van de totale kosten.

De hoogte van de eigen bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld.

 

6    Docenten

Alle docenten zijn gediplomeerd en hebben een conservatorium opleiding afgesloten.

De docenten die les geven zijn:

 

Jan Hameleers

Wim Hekking

Stephan Moors

Geert Nellen

Tim Verstegen

 

 

7    Contactpersonen

De Stichting Hafabra staat los van de beide fanfares maar werkt er, vanzelfsprekend zeer nauw mee samen.

De bestuursleden komen uit beide dorpen en kunnen zo de belangen van alle leerlingen optimaal behartigen.

 

Het Bestuur:

Voorzitter:                                                    Secretariaat:

Jos Vousten                                                 Nandy Breukers-Keltjens

Genenberg 3                                                Genenberg 6

5872 AL  Broekhuizen                               5872 AL  Broekhuizen

Tel.: 06-51493549                                      Tel.: 077-4632522

josvousten@gmail.com                             maakmuziekbijhafabra@gmail.com

 

Penningmeester:

Jan Thijssen

Op de Spekt 22

5871 BG Broekhuizenvorst

Tel.: 077-4632415

jam.thijssen@hccnet.nl

 

Cursuscoördinatie en ledenwerving:

Nicole Flos

Helmissenstraat 3

5872 AS Broekhuizen

Tel: 06-20607092

nicoleflos@hotmail.com

Voor algemene vragen betreffende de fanfare kunt u ook terecht bij het secretariaat van het Fanfare-orkest.

 

8    Instrumenten en onderhoud

Wanneer het instrument niet goed functioneert kunt u contact opnemen met:

Voor Broekhuizen:            Hans Heldens           tel.: 06-50923630

Voor Broekhuizenvorst:   Marko van Houdt    tel.: 06-22439839