Sociale Veiligheid

Veilige omgeving
Fanfare St. Nicolaas wil een veilige vereniging zijn, waar we met respect met elkaar omgaan, waar we iedereen in zijn/haar waarde laten, waar iedereen zich thuis en veilig voelt. We zijn samen verantwoordelijk voor deze veilige omgeving.

Helaas kunnen ongewenste omgangsvormen overal voorkomen en dus ook binnen onze muziekvereniging. Bij ongewenst gedrag kun je o.a. denken aan:
– (Cyber) pesten en treiteren;
– Roddelen en negeren of uitsluiten;
– Discriminatie;
– Agressie en geweld;
– Machtsmisbruik;
– Seksuele intimidatie (o.a. seksueel getinte opmerkingen, ongewenst fysiek contact, aanranding).

Fanfare St. Nicolaas doet haar best ‘ongewenst gedrag’ zo veel mogelijk te voorkomen en als het voorkomt de gevolgen te minimaliseren.

Wanneer is gedrag ongewenst?
Dat gedrag ongewenst is, is soms heel duidelijk, bijvoorbeeld slaan, aanranding of chanteren. Soms is dat wat minder duidelijk. De een vindt iets een grapje, terwijl de ander het als pesten ervaart. Maar in alle situaties geldt: “wat ongewenst is, dat bepaal jij”. Ongewenst is alle gedrag, dat door de persoon in kwestie als ongewenst wordt ervaren.

Wat doe je bij ongewenst gedrag?
In eerste instantie bespreek je het met degene, die ongewenst gedrag vertoont. Als je dat lastig vindt, dan kun je altijd bij je ouder(s) of een bestuurslid terecht. Als je dat moeilijk vindt, niet kunt of je verhaal liever deelt met een onafhankelijk persoon, dan kun je terecht bij de vertrouwens(contact)pers(o)on(en).

Wat doet een vertrouwenscontactpersoon?
De vertrouwenscontactpersoon biedt een luisterend oor, geeft raad en verwijst je door voor geschikte hulp. De vertrouwenscontactpersoon zal klachten/meldingen niet zelf inhoudelijk behandelen, maar je de weg naar een goede oplossing proberen aan te geven.
Daarnaast adviseert en stimuleert de vertrouwenscontactpersoon onze vereniging om preventieve maatregelen te nemen. Je kunt bij de vertrouwenscontactpersoon terecht, als je geconfronteerd wordt met ongewenst gedrag.
De vertrouwenscontactpersonen van Fanfare St. Nicolaas zijn Geert Joosten en Annemiek van Hoof – Hermans.