Vaandel

Historie vaandel

Toen in 1948 een aantal Broekhuizenaren tot de oprichting van Fanfare St. Nicolaas besloot, was er nog niet meteen een drapeau (lees: vaandel). Snel genoeg werd echter het eerste vaandel in gebruik genomen. Het eerste vaandel dateert al van 1871 en behoorde toe aan de kerkelijke zangvereniging “St. Cecilia” Broekhuizen. Voor die tijd was het vaandel zeer kundig en exclusief ontwikkeld, waarschijnlijk gemaakt in Kevelaer, en dus van hoge kwaliteit. Enkele wapenfeiten van deze vereniging uit die tijd:

  • 31 mei 1877 concert te Lottum b.g.v. het 25-jarig bestaan Koninklijke Harmonie Lottum
  • 02 juli 1877 concert te Horst b.g.v. het 60-jarig bestaan Koninklijke Harmonie van Horst

1877

Verder deelnames aan diverse festivals o.a. in Lottum, Straelen en Horst. Als blijk van deelname mocht vaak een medaille in ontvangst worden genomen, welke nog in het bezit zijn van de familie Schreven.

De vaandeldrager van de zangvereniging droeg op zijn minst 2x per jaar het vaandel: tijdens de sacramentsprocessie en kermis. Zijn loon was 2 potten bier in twee cafés. De vaandeldragers uit die tijd zijn voor ons altijd onbekend gebleven.

Het vaandel van de zangvereniging werd in mei 1945 gered achter het orgel uit de door de oorlog verwoeste kerk en lag daarna enkele jaren in de toenmalige pastorie aan de Hoogstraat. De naam en de versierselen van de zangvereniging werden in 1948 verwijderd. Ben Hermkens maakte er met plakletters en verf een vaandel voor de fanfare van met als opschrift “Fanfare St. Nicolaas, 1948”.

1950

1950; v.l.n.r.: Servaas Reintjes, Piet Tissen (“Goonda ziene Piet”) met 1ste vaandel, Ben Palmen

Het vaandel werd als eerste gedragen door Toon Beerkens (Baerkes Toen, 1948-1950), opgevolgd door Toon Willemsen (1950-1952). Hub Hendriks (1952 -1961), oftewel Sneejer Huubke, was de laatste vaandeldrager van het eerste vaandel.

1959

1959 opening gemeentehuis Gemeente Broekhuizen; Vaandeldrager “Sneejer Huubke” met daarachter v.l.n.r.:

M. Vousten, Jac Teluy, Gouverneur Houben, Jac Willemsen, Jean Pijpers, Hay Pijpers, Wiels Smits, Hay Coenders, Jan Palmen

Het eerste vaandel heeft lange tijd in de vitrinekast in Hotel “’t Veerhuis ”aan de Veerweg gehangen. Mede door zijn vreemde, ruitvormige vorm wordt het door kenners beschouwd als een heel speciaal item. Vanaf 2001 is het vaandel als zeer hoogwaardig kunstobject in bruikleen gegeven aan het gemeentemuseum Horst, nu het Kantmuseum.

2001

Berdien Joosten ontvangt het 1ste vaandel van voorzitter Hay van Megen

In 1960 werd het tweede vaandel in gebruik genomen. Dit vaandel werd gekocht bij de fa. Verbunt in Tilburg en kostte Hfl 2.400, 00. Met dit vaandel wordt de beschermheilige van de vereniging, St. Nicolaas, geëerd. In 1961 volgde Lei Vergeldt Hub Hendriks als vaandeldrager op, in 1977 opgevolgd door Martien Pijpers.

1961

Links het eerste vaandel, gedragen door Huub Hendriks, rechts het 2de vaandel, gedragen door Lei Vergeldt

Daarachter v.l.n.r.: Ruud Seuren, Hay Pijpers, Wiel Timmermans, ere-voorzitter Jean Pijpers, Jan Vousten en voorzitter Math Tissen

In deze periode werden 3 wimpels aan het vaandel toegevoegd, alle behaald o.l.v. dirigent Jos Rijken:

–          1962: kampioen in de 3de afdeling, 303 punten behaald in Grathem

–          1966: kampioen in de 1ste afdeling, 300 punten behaald in Echt

–          1980: kampioen in de afdeling uitmuntend, 309 punten behaald in Haarlem, met promotie naar de ere-afdeling.

1962

Op de voorjaarsjaarvergadering van 2000 kwam toch weer het toch wel verslijtende vaandel ter sprake. De toenmalige vaandeldrager Piet Sanders, die in 1996 deze taak van Martien Pijpers had overgenomen, zegt dat het vaandel “dun” is geworden. “Ik hoef er niet meer langs te kijken op straat, maar ik kan dwars door het vaandel zien hoe ik moet lopen”. Het antwoord van voorzitter Hay van Megen is veelzeggend: “dat is helemaal niet erg, als het maar niet zo erg wordt dat de mensen in het dorp door het vaandel heen onze vaandeldrager kunnen zien!”

Het voorstel van Piet Sanders om een vaandelcommissie aan te stellen, met als doel financiering, ontwerp etc. van een nieuwe vaandel, wordt aanvaard. De commissieleden zijn: Henny Janssen, Hay Pijpers, Piet Sanders en Huub Jeucken als voorzitter van de “Vrienden van de fanfare”. De eerste donatie werd door Piet Sanders geplaatst en bedroeg Hfl. 100,00. Hiermee was de vaandelcommissie een feit. Contact werd gezocht met Mevr. Versteegen uit Sevenum. Zij had uitgebreid kennis en ervaring van het borduren van muziekvaandels. Totale kosten Hfl. 11.000,00.

2001a

Het derde, huidige, vaandel.

De vaandelcommissie boog zich over het ontwerp: op het vaandel werd niet alleen de heilige St. Nicolaas afgebeeld, maar ook de parochiekerk St. Nicolaas van Broekhuizen om de verbondenheid tussen vereniging en dorp te symboliseren.

Het vaandel werd geschonken door de Vrienden van de Fanfare en gepresenteerd tijdens een groots opgezet Vaandelconcert op 01 december 2001 (zie programmaboekje). Met medewerking van zangvereniging Con Brio, zangeres Annelie Reijnders, Djembé-groep Horst en Jazzballet Broekhuizen(-vorst), verzorgt de fanfare o.l.v. dirigent Gert-Jan Rongen een spetterende concertavond in de loods van Hay Aerts.

Vol trots liep Piet Sanders vanaf dat moment met het nieuwe vaandel voorop tijdens serenades en de donateurrondgang. In 2003 geeft Piet, in verband met zijn verhuizing naar Sevenum, het vaandel over aan Jos van Megen, die maar liefst 18 jaar vaandeldrager zal zijn van onze vereniging. Tijdens de donateurrondgang van 2021 wordt Geert Joosten officieel de nieuwe vaandeldrager.

2021

2021; Jos van Megen (l) overhandigt het vaandel aan de nieuwe vaandeldrager Geert Joosten (r)

Het vaandel is de trots van onze vereniging, waarachter de muzikanten marcheren over straat. Met de Brokezer kerk en St. Nicolaas, onze beschermheilige, op het vaandel is dit prachtige vaandel alles waarvoor onze vereniging staat: een echte brokezer dorpsvereniging!